Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Fundacja popularyzuje wśród dzieci i dorosłych różne dyscypliny sportu, ale szczególnie duży nacisk kładziony jest na pływanie i promowanie zasad bezpieczeństwa w wodzie.

Grupa kobiet stojąc na sali gimnastycznej wykonuje ćwiczenie unosząc ramiona do góryGrupa kobiet stojąc na karimatach na sali gimnastycznej wykonuje skłonLiczna grupa dzieci na sali gimnastycznej naśladuje wykop prawą nogą wykonany przez mężczyznę ubranego w judokęLiczna grupa dzieci na sali gimnastycznej naśladuje wyskok wykonany przez mężczyznę ubranego w judokęLiczna grupa dzieci stojąc w dwóch rzędach wykonuje podskok na boisku przy budynkuGrupa dzieci trzymających rakiety do tenisa stoi na boisku na tle krzewów ogrodowych