Działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością

Fundacja podejmuje się realizacji szeregu inicjatyw adresowanych do osób z niepełnosprawnością. Inicjatywy te mają na celu:

  • zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością,
  • ułatwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych,
  • zapewnienie bezpłatnej rehabilitacji ruchowej,
  • zwiększenie uczestnictwa w kulturze, rekreacji, sporcie,
  • pomoc w finansowaniu turnusów rehabilitacyjnych i zakupie leków i środków pomocniczych, które nie są objęte refundacją z NFZ,
  • udzielanie pomocy informacyjnej.