Wizytówka psycholog

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy dla osób zdrowych, które przeżywają kryzysy rozwojowe, trudności przystosowawcze w związku z nagromadzeniem się wydarzeń życiowych.
Celem poradnictwa jest określenie problemu oraz poszukiwanie rozwiązań, a także wsparcie w realizacji zmian.

Pomagamy w znalezieniu rozwiązań dla problemów:

  • wychowawczych,
  • rodzinnych,
  • wieku dojrzewania,
  • emocjonalnych.

Porad udziela Aleksandra Smuła - absolwentka psychologii na Uniwersytecie Opolskim w Opolu.