Jak pracuje agencja celna oraz co robią celnicy?

Odprawa celna to przebieg monitorowania przepływu towarów przez granice urzędowe, podczas którego sprawdza się odpowiedniość przewożonych produktów z przepisami traktującymi handlu międzynarodowego oraz pobiera się opłaty celne i podatki od wartości przewożonych towarów. Odprawa celna jest wymagana we wszystkich wypadkach, gdy towary przekraczają granicę między państwami, bez względu na sposób transportu, a również w wypadku artykułów importowanych oraz eksportowanych – agencja celna. W przypadku importu towarów, odprawa celna zaczyna się od momentu, kiedy towary dotrą do granicy państwa, gdzie zostaną poddane kontroli celnej.

Właściciel towaru musi zademonstrować wszystkie niebezużyteczne dokumenty, takie jak faktury, umowy i listy przewozowe, a też deklaracje celne i inne zaświadczenia potrzebne przez przepisy prawa. Celnicy przetestują zgodność artykułów z zaświadczeniami i zadeklarowanymi wartościami, a następnie pobiorą opłaty celne i podatki. W wypadku, kiedy towar jest zgodny z przepisami, pozostaje wydany zaświadczenie celny, a towary są uwalniane do obrotu.

W wypadku eksportu materiałów, odprawa celna rozpoczyna się od momentu, gdy towary są zgłoszone do odprawy celnej. Właściciel towaru musi dostarczyć właściwe dokumenty, takie jak faktury, umowy i listy przewozowe, a również deklaracje celne oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą adekwatność artykułów z pismami oraz zadeklarowanymi wartościami, a po pewnym czasie wydadzą dokument celny i pobiorą opłaty celne oraz podatki. Po tym, towary są dopuszczone do eksportu. Odprawa celna może być też wymagana w przypadku, kiedy towary przemieszczają się między państwami w ramach tzw. przejazdu, tzn. kiedy towary przechodzą przez jedno państwo w drodze do innego państwa.

W takim wypadku, właściciel towaru musi dostarczyć dokumenty powiązane z tranzytem, a także uzyskać odpowiednie pozwolenie na przemieszczenie towarów przez terytorium państwa tranzytowego. Odprawy celne są ważne dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego, a też służą do ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją oraz nielegalnym przepływem towarów. Wymagają one od właścicieli materiałów zapewniania dużej grupy zaświadczeń oraz szanowania precyzyjnie wskazanych procedur, co może być czasochłonne i wymagające.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz